Dob:

Grad: Rijeka

Drzava:


predradovic@gmail.com

eot.vizl

Info:

PD Viškovo


Izleti koje ja organiziram

Ovaj korisnik trenutno ne organizira niti jedan izlet.

Izleti za koje sam se prijavio

Ovaj korisnik se još nije prijavio za niti jedan izlet.