O karti

Kako bi pretraživanje svih objekata na karti bilo što jednostavnije i preglednije podaci su organizirani u slojeve. Slojevi na karti podijeljeni su na sljedeći način:

Pozadinski slojevi (Base layers)
● OSM Landscape
● OpenCycleMap
● OSM
● Google Terrain
● Google Roads
● Ortofoto
● TK25
● HOK

Preklopni slojevi (Overlays)
● Planinarski objekti
● GNSS tragovi
● Kontrolne točke HPO

Sučelje karte razvijeno je na način da su svi alati postavljeni unutar alatne trake na vrhu stranice dok je prostor karte namijenjen isključivo kartografskom prikazu. Razlog tome leži u činjenici da pregledavanje karte mora biti prilagođeno ekranu uređaja na kojem se pregledava. Ukoliko bi prostor karte sadržavao dodatne elemente kao na primjer tekstualne informacije tada bi na mobitelima i tablet uređajima pregledavanje karte bilo otežano. Klikom na pojedini gumb unutar alatne trake otvaraju se različite mogućnosti i prikazi unutar padajućeg izbornika.

Za razliku od planinarskih objekata, GNSS tragovi nemaju toliko atributa te se većina informacija o njima otkriva u prozoru na donjem dijelu ekrana koji se pojavljuje prelaskom miša preko samog traga. Klikom na pojedini trag korisniku se nudi mogućnost njegovog preuzimanja u obliku .gpx datoteke.

Uz pretraživanje i pregledavanje podataka o objektima i GNSS tragovima, dodano je i niz alata koji omogućuju veću interaktivnost korisnika s kartom. To su primjerice:
● geolokacija (uz prikaz najbližih domova)
● mjerenje udaljenosti na karti
● filtriranje podataka po različitim atributima.

Geolokacija omogućuje korisniku određivanja njegove trenutačne pozicije na karti. Iako ovakav način određivanja lokacije najčešće ima točnost od nekoliko desetaka metara, to i dalje može biti vrlo korisno ukoliko korisnik nema niti približnu spoznaju o trenutačnom položaju u prostoru. Ipak, kako bi prikaz položaja bio što pouzdaniji, oko markera koji predstavlja njegovu poziciju definiran je krug koji predstavlja područje unutar kojeg bi se korisnik svakako trebao nalaziti. Osim prikaza trenutačne lokacije korisnika, kreirana funkcija za geolociranje također određuje i tri najbliža planinarska objekta u odnosu na korisnikovu lokaciju te prikazuje približnu zračnu udaljenost do svakog od tih objekata.

Uz geolokaciju, jedan od ponuđenih alata na karti je i mogućnost mjerenja udaljenosti između odabranih točaka na karti. Mjerenje udaljenosti na karti moguće je korištenjem Leaflet-ove funkcije distanceTo() koja računa udaljenost između dvije točke na temelju Haversinove formule.

Kako bi pretraživanje planinarskih objekata na karti bilo što jednostavnije te kako bi korisnici brzo i jednostavno mogli doći do podataka koji ih zanimaju, omogućeno je i postavljanje GIS upita vezanih za podatke na karti. Postavljanje upita moguće je na temelju sljedećih atributa:
● Područje - geografsko područje unutar kojeg se planinarski objekt nalazi
● Kategorija - tip planinarskog objekta (dom/kuća/sklonište)
● Nadmorska visina - nadmorska visina na kojoj se nalazi planinarski objekt
● Mjesta za noćenje - broj mjesta za noćenje odnosno broj ležaja u domu
● Voda – ima li objekt vodu
● Struja - ima li objekt el. struju
● Prilaz vozilom – može li se objektu prići vozilom.

GIS upiti izvode se na način da se svaki put kada korisnik odabere neku vrijednost za pojedini atribut pozove funkcija koja prvo uzima vrijednosti iz svih input polja te tada radi GET request na server. Na serveru se na temelju podataka vrši filtriranje podataka u bazi te se rezultat vraća klijentu (pregledniku). Tada se zaprimljeni podaci obrađuju (tj. prvo se izbrišu svi postojeći markeri sa slike te se ponovno kreiraju markeri koji predstavljaju odgovarajuće domove).