Registracija korisnika


Registriranim korisnicima Planinarskog portala omogućeno je da neposredno sudjeluju u ažuriranju podataka o KT HPO i pl. objektima (domovima, kućama i skloništima) putem korisničkih komentara te mogućnost postavljanja GNSS tragova. Molimo Vas budite aktivni i komentirajte uočene promjene o stanju KT, pl. objekata, putova, putokaznih i obavijesnih ploča, žigova i slično na podstranici pojedine KT ili objekta.