O portalu

Posljednjih desetak godina svjedoci smo brzog razvoja brojnih i relativno lako dostupnih mjernih uređaja (senzora) koji omogućuju jednostavno i brzo prikupljanje i ažuriranje prostornih podataka. Međutim, nemoguće je u realnom vremenu te podatke prikazati npr. na analognim kartama.

Zbog toga se, uporabom informacijskih tehnologija, otvaraju nove mogućnosti razvoja naprednijih i korisnijih sustava. Kada je riječ o prostornim podacima, odnosno podacima koji sadrže prostornu komponentu, takvi se sustavi obično nazivaju geografski informacijski sustavi (GIS). U osnovi svakog GIS-a nalazi se GIS softver koji omogućuje pohranu, upravljanje, povezivanje, upite i analize prostornih podataka. Iako je više načina na koji se geoinformacijski sustavi mogu implementirati, u zadnje se vrijeme, sve češće, izrađuju u obliku različitih web aplikacija.

Web GIS aplikacije mogu se primjenjivati u skoro svim područjima gdje postoji potreba za obradom, analizom i vizualizacijom različitih prostornih podataka. Jedno od takvih područja je i planinarenje. Naime, pri planinarenju je vrlo korisno imati pregled svih dostupnih planinarskih kuća, domova i skloništa te njihovih atributnih informacija u obliku fotografija ili teksta. Uz trenutačni pregled planinarskih objekata, od velike je važnosti i spoznaja o različitim planinarskim stazama i putovima. Takve informacije najčešće se prenose u obliku GNSS tragova pohranjenih u .gpx datotekama. Izradom web GIS aplikacije moguće je sve te podatke međusobno povezati unutar jednog sustava te omogućiti jednostavno pregledavanje i pretraživanje, ali i razmjenjivanje putem interaktivnog web sučelja.

Općenito, web GIS aplikacije mogu se podijeliti u 3 osnovne skupine:
• aplikacije s pristupom pregledu statičnih karata i mogućnošću spremanja istih na računalo korisnika
• aplikacije s dinamičkim pregledom digitalnih karata s različitim temama koje čine cjelinu
• aplikacije s dinamičkim pregledom digitalnih karata, pristupom prostornim upitima korištenjem atributnih ili geometrijskih podataka.

Ovaj je portal jedna takva web GIS aplikacija s dinamičkim pregledom karata te s mogućnošću izvršavanja različitih prostornih upita. Aplikacija je zamišljena kao jedan kompletan web GIS portal koji obuhvaća sve bitne informacije o planinarskim objektima u Hrvatskoj, kontrolnim točkama Hrvatske planinarske obilaznice i pristupnim putevima. Takav portal bi, uz trenutačni pregled i analizu svih potrebnih podataka (kuća, domova, skloništa, KT HPO, gpx tragova itd.), pružao interakciju korisnika na način da im nudi mogućnost postavljanja i dijeljenja vlastitih fotografija i GNSS tragova planinarskih putova. Na taj bi način množinskim prikupljanjem podataka svi registrirani korisnici sudjelovali u popunjavanju sadržaja GIS aplikacije što bi pridonijelo njezinoj ažurnosti i kvaliteti.

Množinsko prikupljanje podataka (eng. crowdsourcing) predstavlja novu paradigmu prikupljanja podataka uz pomoć senzora kojima u današnje vrijeme raspolaže većina ljudi. Kako se često radi o mobilnim uređajima koji omogućuju i određivanje lokacije senzora, odnosno njegova nositelja, govorimo o dobrovoljnom prikupljanju prostornih podataka (eng. Volunteered Geographic Information, skraćeno VGI). Na taj način razvila se potpuno nova disciplina položajno vezanih usluga (eng. Location Based Services), koja na određeni način nadopunjava službenu kartografiju. Tako su, primjerice, u Republici Hrvatskoj podaci o planinarskim stazama još uvijek najčešće na klasičnim, papirnatim kartama, premda mnogobrojni planinari i društva posjeduje detaljne informacije i digitalne zapise tragova staza u formatu gpx.

Uz postavljanje GNSS tragova i fotografija pl. objekata, korisnicima bi se putem portala omogućilo i niz drugih mogućnosti kao primjerice komentiranje i ocjenjivanje postojećih sadržaja interaktivne karte (planinarskih domova, kuća, skloništa) i eventualnih promjena na kontrolnim točkama HPO (oštećen/uništen/nestao žig ili upisna kutija, i sl.). Dakle, korisnici geoportala mogu pregledavati, preuzimati, dodavati i kontrolirati unesene podatke jer će provjereni i ažurirani prostorni podaci o planinarskim objektima, putovima i kontrolnim točkama HPO olakšati planiranje izleta i unaprijediti sigurnost domaćih i inozemnih posjetitelja hrvatskih prirodnih ljepota.

U obilasku, prikupljanju položajnih i atributnih podataka o pl. objektima i KT HPO-a, prijedlozima izgleda i funkcionalnosti portala sudjelovali su i Hrvoje Vukašinović, Franjo Želinski, Vedran Stojnović, Lovre Vulić, Boris Habek, Frane Medak i Karlo Ćosić.

Drago Špoljarić, Ivan Pašić
webmaster: Ivan Pašić, Goran Tomac