KT HPO - 6. Kiza - vrh

Koordinate: 44.5483, 15.1598
Nadmorska visina: 1274 m
Područje: 12. Srednji Velebit
Broj kontrolnih točaka: 9

Opis KT

Žig HPO
Metalni žigovi HPO i PPV nisu na vrhu nego na stijeni uz rub vršne livade (5 min prije vrha, na mjestu odakle se prvi put pruža vidik na nazubljeni niz Dabarskih kukova). Žig PPV zacementiran je na stijenu desno od upisnog tuljca uz stiliziranu skraćenicu obilaznice. Žig HPO-a je nešto više u stijeni (desno od natpisa KT 3 i strelice) do kojega je manje iskusnim planinarima teže doći pa se oni mogu fotografirati pod stijenom na kojoj se nalazi tuljac.
KT drugih obilaznica
Pl. put Velebno (PPV), Velebitska obilaznica (obilaznica je deaktivirana), 40 vrhova za 40 godina PD Kamenjak
Vidokrug
S vrha Kize otvoren je vidik na sve strane. Nadomak su, u smjeru sjeveroistoka, Grabar i Kuk od pećica, a između njih nešto dalje Metla, Sklopina i bliže Kuk od Karline i Medvjeđi kuk (zapadni dio Ljubičkog brda). Za dobre vidljivosti na obzoru od sjeveroistoka do istoka vidimo vrhove Ličke Plješivice. Južno od Kuka od Karline naziru se na obzoru vrhovi juž. Velebita viših od 1700 m (Babin i Vaganski vrh). Odmah do njih i bliže je Visočica, pa niz vrhova jugozapadno od Rizvanuše i Brušana, nastavno Konjevača i V. i M. Sadikovac preko hrbata Sladovače do Ure i Kubusa. Uz obalu se proteže Pag, a iza njega na morskom obzoru Dugi otok, Molat, Ist, Olib i Silba, a jugozapadno Lošinj i Cres. Sjeverozapadno su vrhovi i gore srednjeg Velebita: Velinac, Budakovo brdo, Bačića kuk - ispred njega protežu se veličanstveni Dabarski kukovi, Matijević brijeg, Šatorina i Lisac, Laktin vrh i Javornik, a između njih nazire se i Veliki Kozjak.
Prilazi Baške Oštarije – Stupačinovo – Kiza 1.30 h
.....................................................................
Voda Kamenica - Kiza 1 h  Put prema Kizi započinje na desnom zavoju ceste Baške Oštarije-Položine uz Kamenicu. Početak je označen metalnom putokaznom pločom na bukovom stablu uz Kamenicu, okruglim markacijama i nazivima odredišta na obližnjem velikom kamenu i nešto dalje na manjem stiliziranom skraćenicom PPV (Planinarski put Velebno). Put vodi kroz bukovu šumu oštro se uspinjući uz podnožne litice kukova, prolazi mimo vidikovca (desni odvojak označen na kamenu strelicom i natpisom). Za 5 minuta stiže do prvog raskrižja: desno se odvaja put za Anin kuk a pravo vodi do drugog raskrižja. Desni odvojak vodi prema kuku Grabar i prijevoju/kuku Alaginac/Laginac (označeno na kamenu okruglom markacijom, nazivima i strelicom). Nastavljamo pravo po oštrom usponu do trećeg raskrižja pl. putova. Lijevi krak vodi na Kuk od pećica a pravo nastavlja do sedla između kukova Pećice i Grabar. Od prijevoja put dalje vodi sjevernom stranom kukova spuštajući se i uspinjući do raskrižja nadomak Kize. Lijevi krak zaobilazi Kizu i s južne strane kukova vodi prema Žutom kuku ili natrag u Stupačinovo odnosno na VPP. Pravo vodi do male livade (sedla) ispod Kize. Malo niže iza sedla put nastavlja desno po stijenama (uz dva klina) do vrha kuka.
gpx tragovi pogledaj i preuzmi gpx trag na podstranici Karta uključivanjem sloja GNSS tragovi
Stupačinovo (na kraju sela) - Voda Kamenica - Kiza - Žuti kuk - Stupačinovo (4,1 km)
Prilaz(i) vozilom

Najbliži prilaz vozilom je proširenje prije desnog zavoja makadamske ceste Stupačinovo-Položine, nedaleko Vode Kamenice a prije prijevoja u kukovima. S državne ceste Gospić-Karlobag (D25) u Baškim Oštarijama nasuprot istoimenog hostela odvaja se desno (prema sjeveru) uža asfaltna cesta za Stupačinovo. Nakon 1,5 km nastavno vodi dobra makadamska cesta, a 200 m potom lijevi odvojak ceste vodi pored vrela Petrovac u selo. Cesta pravo nastavlja uz lovačku kuću (s lijeve strane) do Kamenice, a desnim zavojem preko prijevoja u kukovima dalje prema Položinama.

drugi izvor(i): HPS

Fotogalerija


Komentari

Samo registrirani korisnici imaju pravo dodavanja komentara.

  • Frincic - June 20, 2017, 2:52 p.m.

    oba žiga (HPO i Velebno) su dosta istrošeni i loši