KT HPO - 5. Hrastovička gora - vrh Cepeliš

Koordinate: 45.3961, 16.2710
Nadmorska visina: 415 m
Područje: 7. Karlovacko pokuplje, Kordun i Banovina
Broj kontrolnih točaka: 5

Opis KT

Žig HPO
Metalni žig HPO-a nalazi se na zidu pored ulaznih vrata u planinarski dom.
KT drugih obilaznica
Hrvatske planinarske kuće (planinarska kuća Cepeliš)
Vidokrug
Vrh je obrastao šumom pitomog kestena i s njega nema vidika. U svibnju 2019. postavljena je oko obnovljene geodetske piramide željezna piramida s vidikovcem s kojeg je otvoren vidik na sve strane.
Prilazi Hrastovica – Cepeliš 1 h
Hrastovica – stari grad Hrastovica – vrh Cepeliš 1.30 h
Petrinja – selo Cepeliš – vrh Cepeliš 2 h
.............................................................................
Hrastovica - stari grad Hrastovica - vrh Cepeliš 1 h 30 min U središtu Hrastovice, nedaleko zdenca Bartolovac i žute jednokatnice (1905. održana prva skupština HSS-a), je proširenje/parkiralište s kojeg možemo započeti uspon na Cepeliš. Putokazna ploča i markacije na rasvjetnom stupu upućuju na prilazne putove vrhu. Put dalje vodi po asfaltnoj cesti u gornji dio naselja. Na 300-tom m desno se odvaja makadamska cesta. Neposredno iza raskrižja je kapelica i rasvjetni stup na kojem su putokazne ploče. Nastavljamo desno po makadamskoj cesti do ceste iz Trnjana. Pl. put vodi lijevo po cesti i prolazi mimo nekadašnjeg (danas zatvorenog) ugostiteljskog objekta i zapuštenog bazena. Iza oštrog zavoja put napušta cestu i oštro se uspinje po izgrađenim zemljanim stubama sa sajlama. Na vrhu stuba otvara se vidik na Trnjane. Put dalje vodi kroz šumu oštro se uspinjući do grebena. S grebenskog puta kratki je odvojak do vidikovca (lijepi pogled na Petrinju). Nastavno put vodi do ostataka zidina Stare Hrastovice i nastavlja kroz šumu umjereno se uspinjući. Nakratko izlazi na prilaznu makadamsku cestu prema vrhu, pa ponovno ulazi u šumu i blago se uspinjući vodi do trigonometrijske točke i pl. doma.
Hrastovica - zgrada vodovoda - vrh Cepeliš  55 min U središtu Hrastovice, nedaleko zdenca Bartolovac i žute jednokatnice (1905. održana prva skupština HSS-a), je proširenje/parkiralište s kojeg možemo započeti uspon na Cepeliš. Putokazna ploča i markacije na rasvjetnom stupu upućuju na prilazne putove vrhu. Put dalje vodi po asfaltnoj cesti u gornji dio naselja. Na 300-tom m desno se odvaja makadamska cesta i pl. put do vrha preko Stare Hrastovice. Neposredno iza raskrižja je kapelica i rasvjetni stup na kojem su putokazne ploče. Nastavljamo pravo po asfaltnoj cesti mimo Mesarićevog zdenca do kraja naselja (oko 600 m) gdje pl. put skreće na travnatu blagu padinu i prolazi uz zgradu mjesnog vodovoda. Ubrzo put ulazi u šumu i ispred druge zgrade vodovoda skreće desno (dobro označeno putokazima i markacijama). Nastavno put vodi po vlaki, nakratko oštrije uzbrdo a potom umjereno se uspinjući po vlakama i kroz šumu do pl. doma i trigonometrijske točke.
GNSS tragovi pogledaj i preuzmi gpx trag na podstranici Karta uključivanjem sloja GNSS tragovi
Hrastovica (središte) - zgrada vodovoda - vrh Cepeliš (2,1 km)
Hrastovica (središte) - stari grad Hrastovica - vrh Cepeliš (3,3 km)
Prilaz(i) vozilom

Na vršnoj zaravni u blizini geodetske piramide je pl. dom Matija Filjak. Do doma vodi šumska makadamska cesta iz naselja Cepeliš u koji možemo doći asfaltnom cestom iz Petrinje. Iz gradskog središta nastavljamo prema Hrvatskoj Kostajnici (Ul. Stjepana Radića) do desnog odvojka za Cepeliš (Ul. Mate Bučara). Kod prvih kuća u Cepelišu nastavljamo desnim odvojkom za Pecke. Nakon 750 m lijevi makadamski odvojak vodi do vrha.

drugi izvor(i): HPS

ažurirano: listopad 2019.

Fotogalerija


Komentari

Samo registrirani korisnici imaju pravo dodavanja komentara.

  • wukonja - Aug. 4, 2019, 12:59 p.m.

    Dom je obnovljen i otvoren vikendom. Ispred doma je prekrasan i velik roštilj i natkrivena terasa, a posebno me oduševio vrt osjetila iza doma. Oko geodetske piramide je izgrađen veliki vidikovac s kojeg se pruža atraktivan pogled na sve strane. Time je ovaj vrh zapravo iznova otkriven i svakako je vrijedan posjete. Žig je na kući u dobrom stanju.

  • nbucic - Aug. 13, 2017, 10:45 p.m.

    Novi žig je na zidu planinarskog doma, odmah kraj ulaznih vrata

  • drago - May 18, 2016, 12:15 p.m.

    Trenutačno je žig KT HPO na geodetskoj piramidi nedostupan jer je pri obnavljanju piramide prekriven slojem novopostavljene žbuke. (17. svibnja 2016.)