GNSS tragovi pristupnih putova

Dodaj GNSS tragove

Molimo Vas da ne dodajete tragove za čiju pouzdanost niste sigurni ili podatke koji nisu vezani za planinarenje i planinarske rute. Ujedno molimo pročitajte kratke Upute za dodavanje GNSS tragova

Datoteku morate učitati u .gpx formatu. Pritom vodite računa da se u imenu .gpx datoteke ne nalaze dijakritički znakovi č, ć, đ, š, ž (NEISPRAVNO: Lič_Kobiljak_Medviđak_Lič.gpx, ISPRAVNO: Lic_Kobiljak_Medvidjak_Lic.gpx) i da ime datoteke ne sadrži više od 50 slova/znakova.

Naziv i Mjesto/planina/... upisujemo s dijakritičkim znakovima.

V a ž n o
Tragovi nisu za navigaciju. Oni pomažu pri orijentaciji i navigaciji. Vlasnik tragova ne jamči ni za koji dio sadržaja te nije odgovoran za njegovu uporabu niti za eventualnu štetu nastalu tom uporabom.
Dodaj .gpx datoteku